I pjäsen följer vi Mitt önskefrö genom årstiderna; från litet frö till storvuxet träd. Berättelsen får sin början på vintern, då allt är tyst och livet till synes står stilla. Vårens första regn lämnar marken bar. Livet kan få sin början i det lilla fröet. Vi får uppleva sommarens frodiga grönska ackompanjerat av glada, svängiga rytmer som så småningom går över till höstvindar som viner i Mitt önsketräds grenar.    Mitt önskefrö lyfter fram det stora i det lilla, hur små saker kan ha en stor betydelse. Ett litet bi kan ha en stor uppgift.    Föreställningen är nonverbal och uppmuntrar till sagolek över språk- och kulturgränserna.    Efter föreställningen får barnen bekanta sig med scenografin, titta närmare på dockorna och spela på instrumenten som används i föreställningen.
prev / next